Klantgerichtheid

Klantgerichtheid van onze medewerkers

Klantgerichtheid is geen exclusieve vaardigheid van onze project managers. De beste ambassadeurs van onze onderneming zijn onze individuele medewerkers. Binnen elke afdeling staat "klantgericht denken en handelen" centraal.

Actief detecteren van behoeften

Wij zoeken actief naar wensen en behoeften van onze klant en onderkennen daardoor de behoeften soms eerder dan de klant zelf. Wij tonen begrip voor de wensen en belangen van onze klanten en leveren daarom maatwerk af - zij het met behoud van de balans tussen het organisatiebelang en het klantenbelang.

Onze zin voor verantwoordelijkheid

Wij aanvaarden verantwoordelijkheid voor de geleverde diensten. Wij reageren direct op klachten, zonder defensief gedrag en doen er ‘alles’ aan om een mogelijke klacht op te lossen.

Aandacht voor feedback

Wij checken op regelmatige basis bij de klant of aan alle verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan. We polsen ook meteen naar suggesties tot correctie of verbetering van onze diensten en producten. Wij aanvaarden dat er altijd ruimte is voor verdere optimalisatie en verfijning van producten en processen.