Duurzaam ondernemen

Rendabiliteit

De toekomst van het bedrijf garanderen is uiteraard een hoofdbezorgdheid van alle stakeholders én belanghebbenden. Zij zijn zich dan ook bewust dat een duurzame rendabiliteit een absolute vereiste is.

Wij investeren in mensen

In alles wat we doen, hebben we steeds oog voor het menselijke aspect, zowel binnen als buiten ons bedrijf.

Met voorsprong vormen onze mensen de belangrijkste aanwinst van de onderneming. Het zijn zij die onze missie uitdragen. Nagenoeg al onze KPI's zijn direct of indirect gerelateerd aan functioneringsniveaus van het personeel.

Goede werkomstandigheden inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne en het scheppen van een aangename werksfeer creëren een belangrijke loyauteit. Verder zijn wij ervan overtuigd dat investeren in opleiding en training dubbel loont.

Wij hanteren een vlakke organisatiestructuur met zeer duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Binnen elke afdeling staat "klantgericht denken en handelen" centraal.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Tenslotte wil Dioss zich ook manifesteren als een sociaal en maatschappelijk geïnspireerd bedrijf met reële engagementen. Deze engagementen manifesteren zich o.a. in volgende domeinen:

  • Regionale tewerkstelling (3 productievestigingen in België)
  • Het onderwijs: via het aanbieden van stageplaatsen en bedrijfsrondleidingen*
  • Lidmaatschap van FEBELGRA
  • Aanmoediging van alternatieve arbeidscircuits
  • Sponsoring van goede doelen

Het duurzaamheidsaspect

Veeleer dan het etaleren van allerlei milieucertificaten en dito labels, geloven wij bij Dioss meer in een consequente naleving van alle wettelijke verplichtingen en richtlijnen.

Inzake energieverbruik stellen wij efficiëntieverbeteringen boven het zoeken naar alternatieve energiebronnen**. Het is evident dat bij elke nieuwe investering rekening wordt gehouden met het duurzaamheidsaspect ervan.

Doorheen gans het bedrijf is er een constante focus richting het correct en zorgzaam omgaan met vervuilende en/of gevaarlijke stoffen en worden er incentives verstrekt voor wat betreft het minimaliseren van het gebruik ervan.

Tenslotte worden al onze afvalstromen gesorteerd en conform de wettelijke bepalingen afgehaald en verwijderd.

 

* Dioss zetelt in de Opleidingsadviesraad van de Artevelde Hogeschool
** Dioss kandideert in het ESCO4Gent-project.