Wettelijke bepalingen

Auteursrecht

De site www.dioss.com is door het auteursrecht beschermd.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Dioss. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Dioss besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Dioss kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Dioss kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Dioss kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Demo notice

As a condition of your use of the demos on this site, you warrant that you will not use this demo for any commercial purpose or prohibited by these terms, conditions, and notices.
You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available or provided.

The information, software, products and services included in these demos may include inaccuracies or errors. Changes and improvements are periodically added to the content. All information, software, products and services in them are provided "as is" without warranty or condition of any kind.