Retail Project Management

Begeleiding en opvolging

Een degelijke begeleiding en opvolging zijn essentieel voor het welslagen van uw retail opdracht. Onze retail project managers zorgen voor invulling van deze taak. Zij informeren, coördineren en anticiperen om uw retail opdracht tot een goed einde te leiden.

Bij aanvang van uw project wijzen wij u een project manager toe en deze blijft gedurende het ganse traject uw aanspreekpunt.

Proactief meedenken en anticiperen op ontwikkelingen

Spreek onze projectmanagers reeds aan in de prille beginfase van uw retail project. Alleen dan kunnen zij proactief meedenken en anticiperen op ontwikkelingen. Dit resulteert in een betere kostenbeheersing voor uw retailproject.

Bij Dioss beschikken wij over 2 ervaren projectmanagers voor de retailsector.

 

undefined