Innovatie en duurzaamheid

Nieuwe kunststof drukdragers

Bij Dioss zoeken wij permanent naar nieuwe drukdragers die vooral éénvoudiger en sneller kunnen aangebracht worden door de eindgebruiker. Zo gebruiken wij als alternatief voor zelfklevende dragers, steeds vaker YUPOTako®, Magnetic Poster en Easy Sticker. Al deze producten kunnen in een handomdraai aangebracht en vervangen worden door niet-professionelen.

undefined

Ecologisch verantwoorde oplossingen

Daarnaast blijven we permanent zoeken naar alternatieve ecologisch verantwoorde oplossingen. Dat betekent besparen op natuurlijke bronnen en gebruik maken van milieuvriendelijke dragers die economisch en duurzaam zijn. Hierbij houden wij ook rekening met het recyclagetraject na gebruik.

Closed Loop recycling en Cradle-to-Cradle

Dioss zet zich ook in voor Closed Loop recycling. De closed loop technologie maakt het mogelijk om ingezamelde materialen op het einde van hun levensfase opnieuw volwaardig in de kringloop te brengen.

Hierbij hanteren we het Cradle-to-Cradle principe. Cradle-to-Cradle is een nieuw businessmodel van samenwerking tussen leverancier, producent, gebruiker en verwerker. Het doel van Cradle-to-Cradle: producten zo ontwerpen dat ze van begin tot einde veilig en herbruikbaar zijn.